6 april 2012

Aanmelden

Aanmelding:
Wilt u uzelf aanmelden? Wij bieden u twee opties: een face to face behandeling op onze praktijklocatie in Beneden-Leeuwen, óf een online-behandeling. Onder een online-behandeling verstaan wij een behandeling die plaatsvindt door middel van screen-to-screen contact/videobellen. Uit onderzoek blijkt dat dit net zo effectief is als face to face gesprekken, én dat mensen het als positief en prettig ervaren.

Online aanmelden:
Het heeft onze voorkeur als u uzelf aanmeldt via de aanmeldknop op onze homepagina.

Telefonisch aanmelden:
06-53135718

Eerste gesprek
Na de aanmelding volgt de eerste afspraak voor een intake. Afspraken kunnen doorgaans face tot face op de praktijk plaatsvinden (op dit moment is dit helaas niet mogelijk vanwege een te hoog opgelopen wachttijd). Digitale zorg is ook een mogelijkheid. Onder digitale zorg verstaan we digitale vormen van behandeling, zoals E-health en online consulten. Onder een online consult verstaan wij een behandeling die plaatsvindt door middel van screen-to-screen contact. In deze intake worden vragen gesteld over onder andere uw klachten, uw voorgeschiedenis en wordt uw hulpvraag besproken.
In het kader van de behandeling wordt gebruik gemaakt van diagnostiek- en evaluatievragenlijsten.

Tijdens het eerste gesprek neemt u mee:

  • De verwijsbrief van de huisarts
  • Een legitimatiebewijs
  • Het verzekeringspasje
  • Bankpasje

Afmelden
Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd zullen wij de voor u gereserveerde tijd, tegen het niet verzekeraar afhankelijke tarief (€131,82), bij u in rekening brengen.

Aanmelden voor andere specialismen:
Wilt u uzelf aanmelden voor Specialistische GGZ voor Volwassenen, Generalistische Basis GGZ voor Kinderen en Jongeren, of Specialistische GGZ voor Kinderen en Jongeren dan verwijs ik u naar mijn collega’s : www.samenwerkendepsychologenmaasenwaal.nl.