26 oktober 2012

Acute stresstoornis en Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Extreem stresserende gebeurtenissen zoals een ramp, ongeluk of aanranding, waardoor een kind of jongere intens angstig, machteloos of emotioneel geschokt is, kunnen een ernstige en blijvende invloed hebben. Evenals volwassenen kunnen kinderen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. De symptomen van PTSS kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:

  1. Herbelevingen van de traumatische gebeurtenis (bijv. nachtmerries, schokkende herinneringen)
  2. Vermijding van alles wat aan de gebeurtenis doet denken en/of algemene emotionele afvlakking (bijv. het vermijden van gedachten en situaties, verminderde interesse in activiteiten die eerder als plezierig werden ervaren); en
  3. Verhoogde alertheid (bijv. slaapstoornissen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, overmatige waakzaamheid en fysieke symptomen zoals buikpijn en hoofdpijn).

Veel kinderen ontwikkelen na een traumatische gebeurtenis acute stresssymptomen die vervolgens in de meeste gevallen ook weer spontaan verdwijnen. Een minderheid krijgt echter een acute stressstoornis en/of PTSS.

Heeft uw kind iets ingrijpends meegemaakt en heeft uw kind daarna klachten ontwikkeld? U kunt uw kind dan aanmelden bij onze praktijk. Een ervaren GZ-psycholoog onderzoekt dan samen met u en uw kind wat er aan de hand is en welke behandelmogelijkheden er zijn.