26 oktober 2012

ADHD

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Geschat wordt dat 3-5% van de schoolgaande kinderen in Nederland ADHD heeft. ADHD wordt gekenmerkt door een patroon van hyperactief, impulsief en ongeconcentreerd gedrag, in een mate die afwijkt van wat gebruikelijk is bij de leeftijd van het kind.

Symptomen van aandachtstekort zijn onder andere het niet lang ergens de aandacht bij houden, veel vergeten en het snel afgeleid zijn door prikkels van buitenaf.
Symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit zijn onder andere een grote motorische onrust (overbeweeglijkheid), veel praten, en eerst doen en dan pas nadenken.

In zekere zin vertonen vrijwel alle kinderen kenmerken van ADHD. Het wordt echter pas ADHD genoemd als het niveau van hyperactiviteit-impulsiviteit of aandachtstekort ongepast is bij de leeftijd, het voor het zevende jaar al aanwezig is en als het in ernstige mate het leven van het kind, de schoolprestaties, of het gezinsleven verstoort.

Er zijn drie typen ADHD; het meest voorkomende type is het gecombineerde type van ADHD wat zowel hyperactiviteit-impulsiviteit als ongeconcentreerd gedrag laat zien. Het tweede type is het aandachtsgestoorde type wat vooral symptomen van aandachtstekort laat zien. Deze kinderen worden vaak omschreven als dromerig en sloom. Het laatste type komt zeer weinig voor. Dit zijn kinderen die alleen hyperactief en impulsief gedrag laten zien, maar geen aandachtstekort- of concentratieproblemen hebben.

Onderzoek wijst uit dat ADHD een sterk genetische factor heeft. Daarnaast hebben kinderen met een laag geboortegewicht, geboortecomplicaties, en kinderen bij wie de moeder gerookt heeft tijdens de zwangerschap een grotere kans op het ontwikkelen van ADHD.

Kinderen met ADHD hebben vaak veel bijkomende problemen zoals gedragsproblemen, stemmingsproblemen, angstklachten, sociale problemen, slaapproblemen, leerproblemen, motorische problemen en/of problemen in de relatie tussen het kind en de ouder.

Er zijn tot nu toe drie bewezen effectieve behandelingen mogelijk voor kinderen met ADHD: ten eerste medicatie, ten tweede  (cognitieve) gedragstherapie en ten derde een combinatie van beide. Medicatie kan worden voorgeschreven door uw huisarts, kinderarts of kinderpsychiater. (cognitieve) gedragstherapie wordt verricht door een GZ-psycholoog en/of gedragstherapeut. De behandeling is in eerste instantie gericht op het verminderen van de ADHD-symptomen. Zoals hierboven ook al genoemd, zijn er vaak bijkomende problemen, vandaar dat er ook secundaire doelen van behandeling kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het doorbreken van de negatieve spiraal tussen ouder en kind, het verbeteren van de sociale vaardigheden, het verminderen van het agressieve gedrag en het verbeteren van de schoolprestaties. Ouders worden bijna altijd actief in de behandeling betrokken.

Herkent u bovenstaande klachten? U kunt uw kind hiervoor bij ons aanmelden. Een ervaren GZ- psycholoog kijkt dan samen met u naar de klachten van uw kind en mogelijkheden voor behandeling.