26 oktober 2012

Angst bij kinderen

 

Angst is een normaal verschijnsel in de kindertijd en beschermt ons tegen allerlei gevaar. Als er echter sprake is van overdreven en aanhoudende angst, waardoor het dagelijks functioneren belemmerd wordt, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Grofweg kan er gesproken worden over negen verschillende angststoornissen die in de kindertijd voorkomen:
-specifieke fobie (angst voor bepaalde dieren, natuurgeweld, bloed of injecties, liften, vliegtuigen en andere besloten plaatsen, enz.)
-paniekstoornis (onverwachte paniekaanvallen)
-paniekstoornis met agorafobie (paniekaanvallen op plaatsen of in situaties waaruit ontsnappen moeilijk is)
-sociale fobie (angst voor een of meerdere situaties waarin het kind sociaal moet functioneren
-obsessieve-compulsieve stoornis (dwanggedachten en dwanghandelingen)
-posttraumatische en acute stressstoornis (angstklachten na een (ernstige) traumatische gebeurtenis)
-gegeneraliseerde angststoornis  (overdreven veel zorgen en piekeren)
-separatieangststoornis (angst om alleen te zijn en gescheiden te zijn van ouders).

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen in de kinderleeftijd. Naar schatting zouden in een jaar 5-20% van de kinderen voldoen aan de criteria van een angststoornis.

De meeste angststoornissen gaan niet spontaan over en kunnen leiden tot andere psychische klachten/stoornissen zoals een depressie, alcohol- en drugsmisbruik en gedragsproblemen. Jeugdigen met een onbehandelde angststoornis beëindigen ook heel erg vaak voortijdig school. Dit draagt mogelijk bij aan onderzoeksbevindingen dat het hebben van een angststoornis negatieve gevolgen heeft  voor de sociaaleconomische status en dat het de kwaliteit van leven van kind en gezin aantast. Het is dus van belang om een angststoornis in een vroeg stadium te behandelen. Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve therapie voor kinderen met angststoornissen.

Herkent u bovenstaande klachten? U kunt uw kind hiervoor bij ons aanmelden. Een ervaren psycholoog kijkt dan samen met u en uw kind naar de klachten van uw kind en mogelijkheden voor behandeling.