20 mei 2012

Behandeling Psychotherapie

Het behandelingstraject van psychotherapie wordt altijd opgestart met een kennismakingsgesprek, ofwel intakegesprek. Daarin worden vragen gesteld over uw huidige situatie en uw voorgeschiedenis en wordt uw hulpvraag besproken. Veelal wordt er aanvullend psychologisch onderzoek verricht. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van uw vraag en de aard en omvang van uw problemen worden er afspraken met u gemaakt over de soort therapie en het aantal te verwachten gesprekken. Het kan overigens ook zo zijn dat u een andere vorm van hulp geadviseerd wordt.

De psychotherapeut is er op gericht een vertrouwensrelatie met u te ontwikkelen waarbinnen u zich veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken. Psychotherapie kan u helpen om pijnlijke ervaringen te verwerken en/of deze anders te gaan zien en te beleven. Ook kunt u leren om moeilijke situaties anders aan te pakken. Dit alles met als doel uw psychische problemen en klachten te verminderen.

In psychotherapie gaan doe je niet zomaar. Psychotherapie vraagt van u de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en daar samen met een therapeut naar te kijken en ermee aan het werk te gaan. Dat kost veel energie en ook een flinke tijdsinvestering. Psychotherapie confronteert u soms met pijnlijke ervaringen en gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen, dat moet u willen en ook aankunnen.

Psychotherapie is derhalve een proces dat gepaard gaat met ups en downs. Het is niet zo dat u zich iedere week iets beter gaat voelen. Psychotherapie is vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich soms slechter voelt, of het idee hebt dat u vastloopt. Dat is vaak onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke zaken het onderwerp zijn van de therapie. Deze ‘hobbels’ moeten echter wel genomen worden om tot het einddoel te kunnen komen.

Een individueel consult duurt ongeveer 45 minuten.