16 maart 2020

Corona update

Coronavirus:

Hebt u binnenkort een afspraak met uw behandelaar of wilt u een eerste afspraak maken? Lees hieronder onze maatregelen:

Bij Psychologenpraktijk Maas en Waal hebben we maatregelen genomen om de risico’s op het verspreiden van het coronavirus te beperken, en daarmee uw en onze gezondheid zoveel mogelijk te beschermen. Psychologenpraktijk Maas en Waal volgt hierin het landelijke beleid: er wordt zoveel als mogelijk vanuit huis gewerkt. Lees meer over hoe we behandelingen voortzetten.

Vanaf heden vinden alle gesprekken plaats middels beeldbellen (in uitzonderlijke gevallen telefonische consulten). Het voordeel van beeldbellen is dat we elkaar ook kunnen zien waardoor de gesprekken veel lijken op de gebruikelijke face tot face contacten.

Hoe werkt beeldbellen:
Uw behandelaar zal op het afgesproken tijdstip telefonisch contact met u opnemen. Tegelijkertijd krijgt u een mail met daarin een link toegestuurd. Als u op de link klikt kunnen we beveiligd beeldbellen. Uit de praktijk blijkt dat het het fijnst is als u achter uw pc of laptop zit (een tablet kan ook). Wilt u graag op een tablet beeldbellen dan dient u de app ‘Jitsi Meet’ te downloaden (gratis).

Samengevat:
-Als u wilt beeldbellen: maak een keuze tussen werken op een pc, laptop of tablet. In geval van een tablet dient de app ‘ Jitsi Meet’ te worden gedownload.
-Zorg voor een goede internetverbinding/wifi
-Zorg dat uw camera en microfoon aanstaan
-Zorg dat u op een rustige plek zit zodat we ongestoord kunnen beeldbellen.

Uitzondering: In geval van crisis kan, als dat echt nodig is, een afspraak op de praktijk plaatsvinden. In dat geval hanteren wij de hygiënemaatregelen zoals opgesteld door het RIVM. Zie ook:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/12/poster-wat-moet-je-doen-coronavirus