12 oktober 2012

Depressie bij kinderen

 

Hoe ziet een depressie er bij kinderen uit ?

Kinderen zijn vaak moe, niet vrolijk, voelen zich juist somber, hebben ‘nare’ negatieve  gedachten en laag gevoel van eigenwaarde, slapen slecht en zijn verhoogd prikkelbaar, snel boos. Ze hebben vaak geen zin om te spelen of te eten of eten juist veel. Ze vervelend zich vaak. Op school kunnen ze zich minder goed concentreren en de meester of juf is niet tevreden over het schoolwerk. Terwijl dit allemaal vroeger wel goed ging.

Soms kan een wat sombere stemming al langdurig, meer sluimerend op de achtergrond aanwezi g zijn. Dus zonder hele duidelijke klachten zoals hierboven beschreven staat.   Er zou dan sprake kunnen zijn van een dysthyme stemming.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor een depressie of een depressieve stemming. Vaak  is een oorzaak niet eenduidig aan te wijzen. Zo kan een kind een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, een laag zelfbeeld hebben waarbij het veel negatieve gedachten heeft. Soms zijn er problemen in de omgeving of het gezin. Soms is er sprake van een erfelijke belasting.

Hoe komt u erachter of uw kind een depressie heeft?

Een psycholoog kan onderzoeken of uw kind een depressie heeft door gesprekken met u en uw kind  te hebben. Ze kan vragen om vragenlijsten in te vullen en /of  testen afnemen.

Hoe is een depressie bij kinderen te behandelen?

Er zijn verschillende vormen van therapie die kunnen helpen. De psycholoog kan samen met u en het kind/jeugdige bekijken welke vorm van therapie het beste zal zijn. In de therapie kan het kind bv. praten over de dingen die gebeurd zijn, of leren ‘anders’ te denken  of ‘anders’ met de problemen om te gaan, of zijn zelfbeeld versterken, waardoor het kind zich beter voelt. Soms kan dit ook door te spelen. Soms worden ouders en/of broertjes of zusjes ook betrokken in de therapie.  Ook is er, vaak in ernstige uitzonderlijke gevallen, de mogelijkheid van medicamenteuze ondersteuning waarvoor verwezen moet worden naar een arts.

Herkent u bovenstaande klachten bij uw kind ? Neem dan gerust contact met ons op. Een ervaren psycholoog kijkt dan samen met u naar uw klachten en mogelijkheden voor behandeling.