8 oktober 2012

Echtscheidingsproblemen

 

In de meeste situaties is een scheiding voor kinderen een zeer ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak psychische problemen ontwikkelen. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook nog na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd.

Wanneer het kinderen niet lukt op een gezonde manier om te gaan met hun emoties van boosheid en woede, om hun schuldgevoelens te verwerken en om de scheiding als zijnde permanent te accepteren, liggen psychische problemen op de loer. Echtscheidingen die gepaard gaan met open en chronisch ouderlijk conflict, soms al langdurig voor de periode van scheiding, zijn het meest nadelig voor kinderen.

Echtscheiding kan voor kinderen vele negatieve gevolgen hebben. Het kind verliest basisvertrouwen, het mist het ieder moment één van zijn ouders, het kind verliest naast de veilige gezinsstructuur, ook de veilige thuisomgeving, want vaak gaat scheiding ook gepaard met een verhuizing. Ouders zijn vaak heel druk bezig met hun eigen problemen door de scheiding en hebben daardoor minder oog voor de behoeften van de kinderen. Juist in de periode dat kinderen hun ouders hard nodig hebben zijn ze dus minder beschikbaar, zowel fysiek als emotioneel.

Kinderen hebben niet om een scheiding gevraagd, maar het overkomt hun wél en ze moeten er maar mee leren omgaan. Kinderen verwerken de scheiding beter als ze een goede en open communicatie met de ouders hebben. Een goede en open communicatie maakt het makkelijker de situatie te accepteren, de verantwoordelijkheid bij de ouders te laten en de ouders te vergeven.

Hoe een kind op de scheiding reageert, hangt sterk af van de leeftijd van het kind, de fase waarin het zich bevindt, maar ook van het karakter van het kind en diens draagkracht.

Er zijn bijvoorbeeld kinderen die in hun schulp kruipen, zich verdrietig en in de steek gelaten voelen, terwijl andere kinderen zich agressief gedragen en steeds boos zijn. Elk kind is uniek waardoor het om een eigen aanpak vraagt.

Na een scheiding ontstaat er een éénoudergezin. Soms komt er daarna een nieuwe partner  of ontstaat er een nieuw samengesteld gezin. Ook dit brengt weer verwarring voor het kind teweeg. Het kind moet opnieuw leren, aanpassen en verwerken.

Het is voor kinderen zeer belangrijk dat zij de tijd en de nodige aandacht krijgen om de emoties rond de scheiding ( en het nieuw samengestelde gezin) te uiten en te verwerken. Soms is daar ondersteuning van een psycholoog bij nodig.

Geldt dit ook voor uw kind? Neem gerust contact met ons op. Een ervaren psycholoog kijkt dan samen met u naar de klachten van uw kind en mogelijkheden voor behandeling.