12 oktober 2012

Eetproblemen

 

Boulimia nervosa bestaat uit een verlies van controle over het eetgedrag dat uitmondt in eetbuien en een gestoord eetgedrag. Deze eetbuien worden gevolgd door zelf uitgelokt braken, misbruik van laxeer- en / of plaspillen, en / of vasten of bewegen uit angst om dikker te worden. Centraal staat de angst voor controleverlies over het eetgedrag en de angst dat het lichaamsgewicht zal toenemen. Schuld- en schaamtegevoelens spelen vaak op na de eetbuien. Gewoonlijk valt het lichaamsgewicht bij deze mensen binnen de normale grenzen. Mensen die met een eetprobleem kampen hebben vaak een onjuist lichaamsbeeld en een negatieve lichaamsbeleving. Ze voelen zich te dik en controleren hun gewicht vaak. Zo ontstaat er een zichzelf in stand houdende, vicieuze cirkel van diëten – eetaanvallen – compenseren.

Het voorkomen van overgewicht en obesitas (zwaarlijvigheid) neemt in veel westerse landen snel toe en bedreigt in hoge mate de volksgezondheid. Naar schatting heeft op dit moment 45 % van de volwassen bevolking overgewicht en is 14 procent obees. Obesitas is nauw verbonden met allerlei lichamelijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk, slaapapneu en gewrichtsklachten. Er zijn aanwijzingen dat obese mensen een negatiever zelfbeeld en meer depressieve klachten hebben naarmate ze meer overgewicht hebben. Ook kan men geconfronteerd worden met sociale stigmatisering en discriminatie waardoor mensen passiever kunnen worden of meer gaan vermijden.

Obesitas gaat vaak gepaard met een eetbuistoornis. De eetbuistoornis lijkt op boulimia nervosa. Het verschil is dat mensen die lijden aan boulimia nervosa de eetbuien ‘compenseren’ (zie bovenstaande tekst). 

Herkent u zich in deze klachten? U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze praktijk.