6 april 2012

Behandelaanbod

Individueel aanbod (incl. ouderbegeleiding)

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Traumabehandeling (onder andere door middel van EMDR)
  • Autismebegeleiding
  • ADHD-begeleiding

 

Kinderen kunnen niet apart van hun ouders gezien worden. Zij hebben de stimulering en hulp van hun ouders nodig om dat wat zij in de therapie hebben geleerd thuis toe te passen en te oefenen. Ouders worden daarom betrokken bij de onderzoeks- en behandelfase. Naast een individueel traject voor het kind vindt er ook, afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd van het kind, ouderbegeleiding plaats. Wanneer er problemen in de communicatie of omgang binnen het gezin bestaan is het mogelijk gezinstherapie in te zetten.