17 december 2012

Leven met een chronische ziekte

                                                                     

Een cursus voor mensen met een chronische ziekte, die actief willen leren hoe ze hun stemming kunnen verbeteren.

Uw stemming verbeteren

Een chronische ziekte kan uw leven ingrijpend veranderen, zowel op lichamelijk als op psychische en sociaal gebied. Op het leven van elke dag heeft een chronische ziekte veel invloed. Zo kunt u bijvoorbeeld niet meer doen wat voorheen vanzelfsprekend was. U heeft wellicht last van lichamelijke beperkingen en misschien moet u steeds aan anderen uitleggen wat er met u aan de hand is. Het kan zijn dat u vindt dat u tekort schiet ten opzichte van uw partner, uw gezin of naasten en dat u het moeilijk vindt afhankelijk te zijn van anderen. U kunt uzelf dan heel eenzaam voelen met uw ziekte. Dit alles heeft zijn weerslag op uw stemming, op hoe u zich in het algemeen voelt.

Voor wie?

De cursus Leven met een chronische ziekte is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een chronische somatische aandoening, die willen leren hoe ze zelf hun stemming kunnen verbeteren.

Wat komt er aan de orde?

De cursus Leven met een chronische ziekte is geen lotgenotencontactgroep. We gaan bijvoorbeeld niet in op ieders persoonlijke ervaringen met het ziekteproces. We gaan uit van de situatie zoals die nu is. In de cursus leert u vaardigheden waarmee u kunt leren zelf u stemming te verbeteren. Elke deelnemer legt eigen accenten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• uw stemming en chronisch ziek zijn, een persoonlijk plan van aanpak

• leren ontspannen

• uw mogelijkheden verkennen en benutten

• uw gedachten en hoe u die kunt beïnvloeden

• assertiviteit en sociale vaardigheden

Bij alle thema’s horen oefeningen, waarmee u leert hoe u zelf uw stemming kunt verbeteren.

Zelfwerkzaamheid en huiswerk

Zelfwerkzaamheid is belangrijk in de cursus. U leert vaardigheden in uw eigen situatie toepassen. Het belangrijkste gebeurt echter buiten de cursusbijeenkomsten. In het cursusboek waarmee gewerkt wordt staan opdrachten waarmee in de thuissituatie geoefend wordt.

Waar en wanneer?

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten van twee uur, een kennismakingsgesprek van ongeveer twintig minuten, en wordt uitgevoerd door Marian Rikkert, GZ-psycholoog.

Start cursus: begin 2013

Plaats cursus: Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg 48a, Psychologenpraktijk Maas en Waal

Tijd: afhankelijk van de behoefte op maandagochtend van 10 tot 12 uur, maandagmiddag van 13 tot 15 uur of op vrijdagmiddag van 15 tot 17 uur.

Kosten: vergoedt door de zorgverzekeraar (op verwijzing van uw huisarts) m.u.v. de wettelijke eigen bijdrage van 10 euro per bijeenkomst en het cursusboek van 29,50 euro.

Er wordt gewerkt in groepen van ongeveer acht deelnemers.

Kennismakingsgesprek

Voor de cursus begint heeft u een kennismakingsgesprek met de cursusbegeleidster Marian Rikkert. Daarin kunt u vragen stellen over de cursus en krijgt u aanvullende informatie. Ook wordt er gesproken over uw verwachtingen en of de cursus daar goed bij aansluit.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u bellen naar Psychologenpraktijk Maas en Waal, tel. 0487-596929 of een e-mail sturen naar info@psychologenpraktijkmaasenwaal.nl.