9 oktober 2012

Overbelasting, overspannenheid en burn-out

 

Stress ervaart iedereen wel eens. Stress kan volgen op alledaagse problemen of levensgebeurtenissen. Vaak is de stress hanteerbaar. Wanneer problemen lange tijd aanhouden kun je overbelast raken. Overspannenheid is het gevolg van een tijdelijke toestand van overbelasting. Met een periode van rust en het nemen van maatregelen is het mogelijk hiervan op korte termijn te herstellen.

 In de volksmond wordt echter vaak de term burn-out gebruikt terwijl er sprake is van overspannenheid. Het woord burn-out wordt meestal alleen gebruikt als de klachten met het werk samenhangen en de klachten langer dan een jaar bestaan.

Burn-out kan door elke vorm van lang (maanden, jaren) aanhoudende geestelijke overbelasting worden veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een hoge werkdruk of hoge kwaliteitseisen. Mensen met een burn-out voelen zich uitgeput, ‘op’, aan het einde van hun latijn. Vaak zijn ze doorgegaan met werken totdat ze het niet meer konden opbrengen. Soms kan men niet verder omdat de vermoeidheidsklachten vergezeld gaan met andere klachten, zoals, slaapproblemen, overgevoeligheid voor prikkels, geluid en drukte, moeite te ontspannen, en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maag- en darmklachten, duizeligheid, spierpijn en gewrichtsklachten. De klachten en de emotionele problemen van de afgelopen maanden staan op de voorgrond, maar als mensen wordt gevraagd naar de periode hieraan voorafgaand, dan zeggen de meesten dat het ook hiervoor al lange tijd niet meer echt goed ging: ’s avonds vaak moe thuiskomen en meer dan voorheen bezig met dingen op het werk waarover men zich druk maakt of boos is, ’s ochtends onvoldoende uitgerust naar het werk, het gevoel alleen maar met het werk bezig te zijn, het gevoel dat de prestaties verminderd zijn. Een aantal mensen vertelt dat er hierdoor ook thuis problemen zijn ontstaan.

Herkent u bovenstaande klachten? U kunt uzelf hiervoor bij ons aanmelden. Een ervaren psycholoog kijkt dan samen met u wat er precies aan de hand is en informeert u over de mogelijkheden voor behandeling.