6 april 2012

Vergoeding van de Generalistische Basis GGZ

Psychologenpraktijk Maas en Waal heeft voor Generalistische Basis GGZ met de volgende verzekeraarsgroepen een contract afgesloten:

 • Eno
 • Menzis
 • Caresq
 • Zilveren Kruis
 • ASR
 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • DSW
 • VGZ
 • CZ

Let op: Deze verzekeraarsgroepen vormen diverse koepelorganisaties, waaronder meerdere zorgverzekeraars vallen.

Generalistische Basis GGZ:

 • Vergoeding per behandeling in plaats van per gesprek.
 • Geen eigen bijdrage per behandeling.
 • Let op: uw eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend!

Maximum tarieven 2020 voor Generalistische Basis GGZ vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):

180001 Kort € 503,47
180002 Middel € 853,38
180003 Intensief € 1.383,65
180004 Chronisch € 1.330,98
180005 Onvolledig behandeltraject € 219,78
Zorgverzekeraars hebben ons gecontracteerd voor een percentage van het maximale tarief. Dit verschilt dus per zorgverzekeraar.

Maximum tarieven 2021 voor Generalistische Basis GGZ vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):

180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04
Zorgverzekeraars hebben ons gecontracteerd voor een percentage van het maximale tarief. Dit verschilt dus per zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komt u in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na uw intakegesprek bij één van onze psychologen. Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op uw van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake (maximaal twee gesprekken) wordt sowieso  vergoed. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of wij kunnen u terugverwijzing voor begeleiding door uw huisarts/POH-GGZ.

Tarief voor onverzekerde zorg en/of niet nagekomen afspraken in 2021:

198300 OVP niet basispakket zorg Consult € 114,41
Voor niet nagekomen afspraken en/of het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een afspraak wordt €114,41 in rekening gebracht.

Let op: In geval van verhindering dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht.

Medicas:

Psychologenpraktijk Maas en Waal is aangesloten bij Medicas. U kunt hier onze betalingsvoorwaarden inzien.