8 november 2012

Slaapproblemen

 

Slapen lijkt zo vanzelfsprekend dat de meeste mensen zelden stilstaan bij de betekenis ervan. De slaap is nodig voor rust en herstel van zowel lichaam als geest. Gemiddeld valt men 20 minuten na het naar bed gaan in slaap. Gemiddeld slapen volwassenen 7 tot 8 uur per etmaal. Vrouwen slapen gemiddeld langer dan mannen. Kinderen slapen meer dan volwassenen en ouderen slapen minder diep dan ze op jongere leeftijd deden. Vanaf het inslapen blijft de slaap niet steeds hetzelfde. Zo is er elke circa 90 minuten een afwisseling tussen slaap zonder en slaap met dromen. De duur van de droomslaap neemt gedurende de slaapperiode toe, waardoor de kans dat men uit een droom ontwaakt tijdens de vroege ochtend het grootst is. Gedurende een slaapperiode verandert ook de slaapdiepte: vanaf het inslapen tot het ontwaken slaapt men geleidelijk minder diep. Daarom kan men tijdens de laatste uren van de normale slaap gemakkelijker gewekt worden dan tijdens de eerste uren.

Pas wanneer de slaap gestoord raakt dringt hij zich aan de aandacht op. Slaapklachten komen veel voor: ongeveer 20 tot 30% van de mensen heeft er wel eens enkele dagen tot enkele weken last van. In de meeste gevallen gaan de slaapproblemen vanzelf over. Sommige mensen hebben veel langere tijd hinder van een gestoorde slaap. Een gestoorde slaap staat zelden op zichzelf. Net zoals ons algehele functioneren en welbevinden bepaald worden door een wisselwerking tussen onszelf en onze omgeving, worden ook slapen en waken door vele in- en uitwendige factoren beïnvloed. Zo kan een verstoorde slaap veroorzaakt worden door zowel lichamelijke (zoals pijn, astma) als geestelijke (zoals sombere stemming, piekeren, herbelevingen van nare herinneringen) problemen, alsmede storende factoren uit de omgeving (zoals warmte, lawaai). Ook bepaalde medicamenten kunnen de slaap verstoren. Heel vaak spelen zorgen, spanningen en angsten een overheersende rol. Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen op het werk, in het gezin, of in de relatie. Ook kan een onregelmatige leefwijze invloed hebben op een verstoorde slaap. Tenslotte kunnen ingrijpende gebeurtenissen, zoals examen, verhuizing maar ook een traumatische gebeurtenis zoals bijvoorbeeld gepest worden/zijn, seksueel misbruik ook de slaap verstoren. De oorzaken van een gestoorde slaap kunnen dus zeer uiteenlopend zijn.

Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie, vermoeidheid, emotionele spanning, angst of een sombere stemming. Die kunnen op hun beurt zorgen voor toegenomen prikkelbaarheid en piekeren waardoor het slapen weer negatief wordt beïnvloed. Soms is slecht slapen een eerste verschijnsel van een psychische stoornis zoals een depressie.

Voor de behandeling van een slaapklacht is het nodig uit te zoeken welke factoren een rol spelen bij de klacht. Mocht u bovenstaande slaapproblemen herkennen dan kunt u uzelf aanmelden bij onze praktijk. Samen met een ervaren psycholoog zal worden bekeken wat de oorzaak van de slaapproblemen zijn en afhankelijk van deze uitkomst zal in overleg met u een behandeling worden afgestemd op de oorzaak.