7 oktober 2012

Sociale angst / problemen in het contact met anderen

 

Sociale angst komt tegenwoordig heel veel voor. Een sociale angststoornis wordt op dit moment zelfs gezien als de meest voorkomende angststoornis. Zo heeft ongeveer 9% van de Nederlandse bevolking een keer in zijn of haar leven een sociale angststoornis. Dat is dus bij bijna 1 op de 10 Nederlanders. Een sociale angststoornis wordt gekenmerkt door een aanhoudende angst negatief beoordeeld te worden door andere mensen in sociale situaties. De angst negatief beoordeeld te worden kan betrekking hebben op het gedrag (bijvoorbeeld onhandig of niet spontaan), bepaalde lichamelijke reacties  (bv. blozen of trillen), de uiterlijke verschijning (bv niet aantrekkelijk of afwijkend) en het zelfbeeld (bv. niet aardig). Soms komt sociale angst maar in één specifieke sociale situatie voor. In andere gevallen doet sociale angst zich in veel situaties voor. Verder kan een onderscheid worden gemaakt tussen angst om op te treden voor een groep of sociale angst in persoonlijke contacten. Vaak worden de gevreesde sociale situaties vermeden want blootstelling aan de gevreesde sociale situatie lokt bijna zonder uitzondering angst uit, soms zelfs een paniekaanval. Voor de meeste sociaal angstigen begint de stoornis vroeg, tussen 11 en 20 jaar.