6 april 2012

Behandeling

Behandelmethoden waarmee wij werken in onze praktijk zijn onder andere:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Inzichtgevende therapie
  • Aandachtsgerichte therapie
  • EMDR (traumabehandeling)
  • Psycho-educatie
  • Ouderbegeleiding

Kenmerkend voor de eerstelijnspsycholoog is dat haar aanpak generalistisch is, d.w.z. zonder speciale voorkeur voor één theoretische grondslag of theoretische techniek. Het is vooral gericht op het herstel van het ‘evenwicht’ in uw psychisch en sociaal functioneren in uw eigen leef-, woon-, leer- en werkomgeving.