6 april 2012

Behandeling

Behandelmethoden waarmee de psychologen in onze praktijk werken zijn onder andere:

 • EMDR (traumabehandeling)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Aandachtsgerichte therapie
 • ACT
 • Kortdurende schematherapie
 • Psycho-educatie

Behandelmethoden waarmee de coach in onze praktijk werkt zijn onder andere:

 • Familieopstellingen
 • Drijfverenscan
 • DISC-analyse
 • Kernkwadranten
 • Me.scan
 • Enneagram
 • Kaartspellen
 • Inzichtgevende gesprekken
 • Steunende gesprekken
 • Systemische gesprekken

Kenmerkend voor zowel Gz-/Eerstelijnspsychologen als coaches is dat de aanpak generalistisch is, d.w.z. zonder speciale voorkeur voor één theoretische grondslag of theoretische techniek. Het is vooral gericht op het herstel van het ‘evenwicht’ in uw psychisch en sociaal functioneren in uw eigen leef-, woon-, leer- en werkomgeving.