6 april 2012

Behandelaanbod

De klachten waarvoor u zich onder andere kunt aanmelden zijn:

 • Depressieve klachten
 • Klachten na traumatische ervaringen
 • Verwerkingsproblemen
 • Angst- en spanningsklachten
 • Burn-out en andere stress gerelateerde klachten
 • Slaapproblemen
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen direct medische oorzaak is gevonden
 • Is er sprake van letselschade? Dan kunt u uzelf aanmelden bij Mentaal Letsel, gevestigd in Beneden-Leeuwen. 

…en tal van andere vragen, problemen of psychische klachten. Tijdens het eerste gesprek kunt u uw vragen voorleggen aan uw behandelaar. Zij zal met u nagaan of u aan het goede adres bent of dat andere vormen van hulpverlening meer geschikt zijn.

Meer informatie over uw klachten kunt u vinden op https://wijzijnmind.nl.

Behandelmethoden waarmee wij werken in onze praktijk zijn onder andere:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Aandachtsgerichte therapie
 • EMDR (traumabehandeling)
 • Psycho-educatie

Kenmerkend voor de eerstelijnspsycholoog is dat haar aanpak generalistisch is, d.w.z. zonder speciale voorkeur voor één theoretische grondslag of theoretische techniek. Het is vooral gericht op het herstel van het ‘evenwicht’ in uw psychisch en sociaal functioneren in uw eigen leef-, woon-, leer- en werkomgeving.