6 april 2012

Onderzoeksaanbod

Bij de start van een behandeling vragen wij u en, afhankelijk van de leeftijd, uw kind om vragenlijsten in te vullen om snel een beeld te krijgen van de persoonlijkheid en het gedrag van uw kind en de problemen die er spelen. Soms is het nodig om uitgebreider onderzoek te doen. Afhankelijk van de vraag en de problematiek zal bepaald worden welk onderzoek passend is. Mogelijkheden zijn onder andere:

  • Intelligentieonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Screeningsonderzoek autisme
  • Screeningsonderzoek ADHD