15 maart 2024

Wat is Generalistische Basis GGZ?

Onze praktijk behandelt volwassen vanaf 18 jaar binnen de GBGGZ. GBGGZ is een afkorting en staat voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheid Zorg. Het betreft de psychologische zorg die wordt geboden aan cliënten met milde tot matig ernstige psychische klachten en bij wie sprake is van een DSM-stoornis.

Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komen clienten in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na een intakegesprek bij één van onze psychologen.