7 oktober 2012

Overmatig bezorgd en piekeren

 

Bent u (te) vaak bezorgd en piekert u heel veel? Zodanig dat u er hinder van ondervindt in uw dagelijkse leven? Mogelijk is er sprake van gegeneraliseerde angst. Gegeneraliseerde angst kenmerkt zich door buitensporige angst en oncontroleerbaar piekeren over verschillende, vaak alledaagse zaken. Vaak voelen mensen met gegeneraliseerde angst zich rusteloos, vermoeid, prikkelbaar, hebben concentratieproblemen, spierspanningsklachten en slaapproblemen. Het beloop van gegeneraliseerde angst is vaak chronisch. Zonder behandeling is de prognose dus slecht en leidt het vaak tot een depressieve stoornis op een later moment en heeft het een negatieve invloed op het beloop van chronische lichamelijke klachten.  Herkent u deze klachten? U kunt uzelf aanmelden bij onze praktijk.